အလြယ္တကူရွာရန္

Tuesday, October 11, 2011

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၆၃၅၉ ဦးအား လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႕တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ္ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္ အက်ဥ္းသား (၆၃၅၉) ဦးကို  ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ရက္ (သတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔) မွစတင္ျပီး လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ အမိန္အမွတ္ ၄၉/၂၀၁၁ ကို  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ ( ၁၁.၁၀ .၂၀၁၁)ရက္စြဲျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္ ။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမိန္႔ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး 
အမိန္႕အမွတ္ ၄၉/၂၀၁၁
၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁၄ ရက္
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္)


လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္း


၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေအးခ်မ္းသာယာျပီး ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရျဖစ္ေပၚေရး၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ထြန္းကားေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။ဤသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သူမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္မ်ားစီရင္ခ်မွတ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႔ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရသည့္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္သူမ်ား၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ား၊ ကိုယ္လက္အဂါၤခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးထဲမွ ထိုက္သင့္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားကို က်ခံျပီး စည္းကမ္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္လာေသာအက်ဥ္းသားမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ (ခ) ပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ား စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေပးလိုပါသည္။

၃။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို က်ခံျပီးျဖစ္သည့္ စည္းကမ္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ သနားခ်စ္ခင္မႈတို႔ကိုအေလးထားသည့္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအား ငဲ့ညာေသာ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ယင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေမတၱာႏွင့္ေစတနာကို နားလည္ၾကျပီး မိမိအက်ိဳး၊ ေဒသအက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးအတြက္ အမ်ားျပည္သူႏွင္အတူ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ ပူးတြဲအမည္စာရင္းပါ အက်ဥ္းသား ၆၃၅၉ ဦးတို႔အား ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ  ပုဒ္မ ၂၀၄ (ခ) အရ ယင္းတို႔က်ခံရန္ က်န္ရွိေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ားအေပၚ ၁၃၇၃ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔  ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ရက္မွ စ၍ က်ခံေနရေသာ ျပစ္ဒဏ္အသီးသီးကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလိုက္သည္။

ပံု
သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ အဆိုပါ အမိန္႕အရ အက်ဥ္းသား ၁၄၆၀၀ ေက်ာ္ကို လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသား ၃၄၈ ဦး၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သက္သာခြင့္ ေပးခဲ့သည္။
 
Voice Of Myanmar မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္...................................
 
 

No comments:

Post a Comment