အလြယ္တကူရွာရန္

Monday, April 30, 2012

မႏၱေလး-ျမစ္ၾကီးနား (၃၃) အဆန္ ရထား မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခံရ

မႏၱေလး ျမစ္ႀကီးနား (၃၃)အဆန္ အိပ္စင္ရထားသည္ နန္႔စီးေအာင္ဘူတာ မွ (၂၉.၄.၂၀၁၂) နံနက္ (၀၀း၅၆)နာရီအခ်ိန္ တြင္ ထြက္လာၿပီး နံနက္ (၁း၁၀)နာရီအခ်ိန္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္ဟန္ဘူတာႏွင့္ နန႔္စီးေအာင္ ဘူတာအၾကားမိုင္တိုင္ ၆၁၆/၁ ႏွင့္ ၆၁၆/၃ အၾကား တံတားအမွတ္(၅၃၄) ေနရာတြင္ မိုင္း (၂)လံုး ဆက္တုိက္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ရထားတြဲ (၁၂)ပါ၀င္ရာ၊ (၈)တြဲ လမ္းေခ်ာ္ခဲ့ပါသည္။ အထက္တန္း အိပ္ခန္းတြဲ(၁) ၁၂၆၆၉ ႏွင့္ တြဲ (၇) ၁၂၆၅၄ BREZ 10919 စားေသာက္တြဲ တိမ္းေမွာက္ ခဲ့ပါသည္။  အိပ္စင္ တြဲ(၁) D ခန္းတြင္ လိုက္ပါ လာေသာ မ်ိဳးမင္းထိုက္ (၂၈)ႏွစ္ ေျခေထာက္ က်ိဳးသြားၿပီး၊ အိပ္စင္တြဲ(၁) B ခန္းတြင္ လိုက္ပါလာေသာ ရွင္စေႏၵာဘာသ ေျခမ်က္စိ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။ ရထားသံလမ္း ကြန္ကရစ္တံုး (၉၅) တံုးပ်က္စီးၿပီးတံတား အမွတ္(၅၃၄)ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ရထားထိန္း ဦးစစ္လိႈ္င္ မွေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မီးရထားဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား မွ နံနက္ (၈)နာရီအခ်ိန္မွ စၿပီး ရထားလမ္း ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

No comments:

Post a Comment