အလြယ္တကူရွာရန္

Thursday, September 8, 2011

KIA ၏နင္းမိုင္းျဖင့္အျပစ္မဲ့ျပည္သူတစ္ဦးေသဆံုး၊တစ္ဦးဒဏ္ရာရ

         စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၌ KIA အဖြဲ႕မွေထာင္ထားသည့္ နင္းမိုင္းျဖင့္ အျပစ္မဲ့
ျပည္သူတစ္ဦး ေသဆံုးျပီး တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့...
         ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ေန ေမာင္လြမ္းဇယ္ ႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ဘိသရာေက်းရြာ ေန ေမာင္ဘရန္မိုင္ တို႕ ႏွစ္ဦးသည္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ကြ်ဲေပ်ာက္လိုက္လံ ရွာေဖြရာမွ တဘက္ေခ်ာင္းအနီး အေရာက္တြင္ KIA အဖြဲ႕ မွ ေထာင္ထားေသာ မိုင္းတစ္လံုး နင္းမိျပီး ေမာင္လြမ္းဇယ္ ၏ ေျခေထာက္၊၀မ္းဗိုက္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာတို႕တြင္ မိုင္းစမ်ားထိမွန္ကာ
ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ဘရန္မိုင္ ၏ မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ရင္ဘတ္ တြင္ မိုင္းစမ်ား ထိမွန္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သျဖင့္
၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆးရံုသို႕ ပို႕ေဆာင္၍ ေဆးကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။


        ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားကသာမက ႏိုင္ငံတ၀န္းရွိ ျပည္သူအားလံုးကလည္း
KIA အဖြဲ႕ အား ဥပေဒ ေဘာင္ အတြင္း၀င္ေရာက္ျပီး ျပည္နယ္အက်ိဳး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုလားလ်က္ရွိၾကျပီး
ေဒသတြင္း မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ အခ်င္းခ်င္းပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ၊ အမ်ားျပည္သူ သြားလာလွဳပ္ရွားေလ့ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႕ မိုင္းမ်ားေထာင္ထားျခင္း စသည့္ အဖ်က္ လုပ္ငန္း
မ်ားကို မျပဳလုပ္ေစလိုၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
           
စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ ၅ ပါ သတင္းစဥ္ ကိုေဖာ္ျပပါသည္။
          
       

No comments:

Post a Comment