အလြယ္တကူရွာရန္

Thursday, September 8, 2011

ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္လမ္းပိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္အျမန္ရထား ေျပးဆြဲလာႏိုင္

ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္လမ္းပိုင္းတြင္ ေနာင္အခါ လွ်ပ္စစ္အျမန္ရထားေျပးဆြဲႏုိင္ရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္လာေသာ သတင္းစာဆရာတစ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေနျပည္ေတာ္သည္ ႐ံုးမ်ားစိုက္ရာ ဗဟုိခ်က္မ ေနရာ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ယခုရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ရထားျဖင့္ သြားလာရာတြင္ ၈ နာရီခန္႔ၾကာျမင့္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြားခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အျမန္ရထားျဖင့္ ေျပးဆြဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရထားလုပ္ငန္းတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁ နာရီကီလိုမီတာ ၄၀၀ သြားႏုိင္မည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထား၊ ၁ နာရီ ၁၈၀ ကီလိုမီတာျဖင့္ သြားႏိုင္သည့္ အျမန္ရထားမ်ားရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္လမ္းတြင္ ၁ နာရီ ၁၈၀ ကီလိုမီတာ ေျပးဆြဲမည့္ တ႐ုတ္အျမန္ ရထားတည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ- တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ မူဆယ္-ေက်ာက္ျဖဴ ရထားလမ္းမွာ ၁ နာရီ ၁၈၀ ကီလိုမီတာႏႈန္း ေျပးဆြဲသည့္ လွ်ပ္စစ္ရထားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူဆယ္-ေက်ာက္ျဖဴ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမွ နည္းပညာမ်ားရယူၿပီး ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ေဖာက္လုပ္ရန္လဲ အခက္အခဲ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေနာင္ကာလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္အခါ လွ်ပ္စစ္အျမန္ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေဖာက္လုပ္ေပးႏုိင္ပါက ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ ခရီးသြားခ်ိန္ ၂ နာရီ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ ေန႔ခ်င္းျပန္၍ တက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။
ယခုအခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မိမိ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူအမ်ားလည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ သြားလာမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒီလိုမ်ဳိး အျမန္ရထားေတြလိုထိေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိေျပးဆြဲေပးေနတဲ့ ရထားေတြကိုပဲ တုိးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲ ေပးႏုိင္ေအာင္ ပထမဆံုးစီစဥ္ေပးသင့္ပါတယ္”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအာင္ျမင့္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္လမ္းပုိင္းသည္ အကြာအေဝးအားျဖင့္ ၂၂၅ မုိင္ရွိၿပီး ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ နံနက္ ၈ နာရီႏွင့္ ၁၁ နာရီတို႔တြင္ အဆန္ႏွစ္စင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သုိ႔ နံနက္ ၆ နာရီမွ ၉ နာရီတုိ႔တြင္ အစုန္ႏွစ္စင္းေျပးဆြဲေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


ျမန္မာသတင္းရပ္၀န္း မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment