အလြယ္တကူရွာရန္

Thursday, October 27, 2011

ရိုဟင္ဂ်ာ ကုလား၊ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေသြးခြဲ သပ္လွ်ဳိ ဘီဘီစီ (BBC) (အပိုင္း-၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 1950 ခုႏွစ္လြန္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ မူဆလင္တို႔ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို အေျခခံကာ ထၾကြခဲ့ဖူးသည္။
မူဆလင္ ပညာတတ္မ်ားက ထိုၿမိဳ႕ ႏွစ္ၿမိဳ႕ ကို အေျခခံကာ မူဆလင္ ျပည္နယ္ ထူေထာင္လိုသျဖင့္ မူဆလင္လူမ်ဳိးကို ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေလဟန္ သမိုင္းလိမ္ေရးကာ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ တင္ျပၿပီး ထၾကြ ပုန္ကန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဘူးသီးေတာင္ ပါလီမန္အမတ္ မစၥတာဂါဖားရ္က (၁၉၅၀) ခု ဂါဒီယန္ သတင္းစာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚေသာ မူဆလင္ လူမ်ဳိးသစ္တစ္မ်ဳိး ရခိုင္ျပည္တြင္ ေရွးယခင္ကပင္ ရွိခဲ့ေလဟန္ စတင္လိမ္ညာကာ တင္ျပခဲ႕သည္။ (ေနရာတစ္ေနရာ နယ္ခ်ဲ႕လိုသျဖင့္ လိမ္ညာျခင္း သက္သက္)သာ ျဖစ္သည္။


အမ္ေအ၊ တဟီးလ္ဘာသာ (ဘူးသီးေတာင္) ဆိုသူကလည္း ဂါဒီယန္ သတင္းစာမွပင္ (၁၉၆၀-၆၁) ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဆာင္းပါးမ်ား အဆက္မျပတ္ေရးၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသစ္ ရုပ္လံုးေပၚေအာင္ ေဆးျခယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသမိုင္းလိမ္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ ဂါဖားလ္ႏွင့္ ဘသာတို႔၏ သားေျမးမ်ားျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႔နယ္မွ စစ္တေကာင္းအႏြယ္၀င္ ဘဂၤ ါလီလူမ်ဳိးတို႔ အခြင့္ရလွ်င္ ရသလို ၄င္းတို႔ ေျမတစ္ေနစာ ရေရးအတြက္ ဆက္တိုက္လႈပ္ရွားလာခဲ့သည္။ (ျပန္လွန္သံူးသပ္ၾကည့္ေသာ္ ၄င္း မူဆလင္မ်ားသည္ ..ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး အရႈပ္အေတြးမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္႕ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလမ်ားတြင္ ပိုမိုၿပီး လႈပ္ရွားခဲ့ၾကကာ .. ၄င္းတို႔ ခိုး၀င္ေနေသာ တုိင္းျပည္အၾကပ္အတည္းကာလတြင္ ပြဲလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္း ၾကျခင္းျဖစ္သည္)

၄င္းတို႔ လုပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရလက္ထပ္တြင္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ငုတ္လွ်ဳိးသြားၿပီး (၁၉၈၈)ခု ဒီမိုကေရစီ အေရးအခင္းတြင္ ေျမေပၚ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ေခါင္းေထာင္လာျပန္သည္။ မူဆင္လင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို အေရၿခံဳၿပီး မိမိတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသစ္ တရား၀င္ ျဖစ္ေရးကို ကမၻာမီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ " အမွားၾကာလွ်င္ အမွန္ျဖစ္" ဆိုေသာ စကားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ .. ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို .. ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေလဟန္ ဖန္တီးကာ အခြင့္အေရးေပါင္းစံု ေတာင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံကို အက်ဳိးယုတ္ေစခ်င္ေသာ မသမာသူ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားကလဲ ရိုဟင္ဂ်ာကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဟု ၀ါဒျဖန္႔ လႈံေဆာ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ... ယခု ဘီဘီစီ (BBC) သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ဳိးေရးရန္သူျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း၏ လုပ္ရပ္မ်ားက သိသာျမင္သာေစခဲ့သည္။)

(ဆက္လက္တင္ျပပါမည္)

လင္းေရာင္ွဒီေနရာ မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment